Serviceydelser

Serviceydelser

Spån og skrot

Spåner og metalskrot indgår som en væsentlig forudsætning i fremstillingen af nye metalråvarer.

Wieland Manner køber gerne messingspåner fra spåntagende bearbejdning. Vi køber også andet skrot i kobberlegeringer såsom stanseaffald, stangender, afklip og tråd fra produktfremstillingen.

Genbrug af spåner og metalskrot er med til at skåne miljøet. Messing og kobberlegeringer kan genbruges, uden at materialet bliver forringet. Det kræver bare, at spånerne bliver opsamlet, og at spåner fra forskellige legeringer ikke bliver blandet sammen. Det er vigtigt, at der er renhed og lavt fugtindhold i legeringerne af de spåner og det skrot, som vi afhenter. Det er derfor et krav, at de overholder reglerne i EN 12861 for skrot.

Wieland Manner stiller altid egnet emballage i form af metalcontainere eller big bags til rådighed, ligesom vi selv sørger for at afhente spåner og skrot.

En dansk virksomhed, der sælger metalskrot inden for Danmarks grænser, har omvendt betalingspligt for momsen. Det betyder, at det er køber, der skal betale den danske moms.

Læs vores regler for genanvendelse af skrot

Just in time lager

Wieland Manner tilbyder just in time levering for produkter, som kunden ikke selv har lagerplads til.

Det er muligt få opbevaret produktionsmængden og købe en begrænset del ad gangen over en en længere periode.

Ved produktion af specielle produkter står vores salgsafdeling til rådighed for at sikre, at du får leveret varerne, når behovet er der.

Tilbuddet afhænger af produktionsmængdens størrelse, og hvor længe produkterne skal opbevares.

Vi kontrollerer og mærker alle varer og sikrer al planlægning fra produktion til fakturering af de enkelte leveringer.

Claus Reinholdt

Hello, I am Claus Reinholdt.
Do you have any questions?