Windmills in landscape
Quality

Highest quality is our demand

REACH

REACH-ordningen EC 1907/2006 trådte i kraft den 1. juni 2007. Det Europæiske Kemikalieagentur offentliggør en 'produktliste' over SVHC (stoffer med meget stor bekymring). Denne liste opdateres regelmæssigt.

Hvis du har spørgsmål i relation til REACH-regler og vores produkter, så kontakt os gerne eller hold dig opdateret om vores REACH-aktiviteter ved at bruge nedenstående link.

RoHS-direktiv

Det europæiske RoHS-direktiv (2011/65 / EU) begrænser indholdet af visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske apparater. Vores halvfabrikata i kobber og kobberlegeringer opfylder kravene i 2011/65 / EU-direktivet.

Ønskes mere information så kontakt os gerne.